Press

Odbojka na soli mamac beračima - Slobodna Dalmacija

Kiše nisu jedini problem - Slobodna Dalmacija

Kiša prepolovila ovogodišnju berbu - Slobodna Dalmacija

Hrvatski solari predstavit će projekte solana MVPEI-ju - Vjesnik

Come nasce il tesoro piu antico del mondo - Belleeurope