Likovna kolonija Ston

Od 2005. godine Svetan Pejić i Solana Ston u Stonu i Malom Stonu uspješni su i dobri domaćini Likovnoj koloniji koja se održava uvijek krajem lipnja ili u prvom tjednu mjeseca srpnja, a okuplja u zajedničkom druženju i radu slikarice i slikare koji su uglavnom već diplomirali na Akademiji Likovnih Umjetnosti na Širokom Brijegu ili na poslijediplomskom studiju ARS SACRA utemeljenom pri istoj Akademiji – mlade umjetnike neprijeporne nadarenosti pred kojima je, što će vrijeme zasigurno vrlo brzo pokazati, sasvim izvjesna(uspješna) budućnost.

Ova likovna kolonija je pokazala iznimnu likovnu širinu potvrdivši se kao pun pogodak u svakom pogledu. Mladim umjetnicama i umjetnicima, naime, sudioništvomm u koloniji, omogućeno je ovdje, uz ugodan sedmodnevni boravak na moru, pokazati svoju umjetničku posebnost i stečena znanja te još se malo družiti sa svojim kolegama s akademije gdje su nastala određena brojna umjetnička djela koja dobrim dijelom imaju i značajnu umjetničku vrijednost te su njihove slike izlagane u prostorima stonske solane.

Na taj se način, u uspješnoj sinergiji stvaralačkog i praktičnog, afirmira svot ponude lokalnih gastronomskih posebnosti i promicanja kulturnih i umjetničkih vrijednosti podneblja, a istovremeno, makar i posredno ili usputno, vrši i izvjestan utjecaj na estetska i likovno-umjetnička iskustva turista koji ovdje mogu uživati i u ljepoti i umjetničkoj vrijednosti izloženih slika.

Uz Anta Kajinića, profesora na ALU u Širokom Brijegu, koji je na neki način duhovni voditelj kolonije, u koloniji su u protekle tri godine, neki stalno a neki tek po jedan ili dva puta, sudjelovali: Branimir Bartulović, Cvita Bojić, Svetislav Cvetković, Andrijana Milnarić-Cvetković, Ćavar Ivana, Ćavar Miljana, Mladen Ivešić, Marijana Pažin-Ivešić, Iris Lobaš, Ivana Mikulić, Josip Mijić, Ivan, Perak, Silva Radić, Marko Šošić, Mario Šunjić i Toni Zlojo.

Svaki od njih naslikao je tijekom rada u koloniji i po nekoliko radova, pa aktualna izložba virtualno ostvarena na web stranicama, razvidno objašnjava likovne poetike pojedinih autora precizno upućujući i na likovne vrijednosti domašene u pomnoj slikarskoj raščlambi motiva koji su pojedince zaokupili.

Kako je izložba i prodajnog karaktera - prodajom prezentiranih slika namaknut će se dio financijskih sredstava koja će biti investirana u obnovu bazena-slanica u obližnjoj stonskoj solani - svaki eventualni kupac će, ne samo dobiti za uloženi novac primjereno likovno djelo, nego će svojim sudioništvom u ovoj akciji pripomoći obnovi već vrlo ugrožene vrijedne povijesne cjeline, koja je u spomeničko-baštinskom i kulturološkom smislu, kako lokalnoj tako i široj društvenoj zajednici višestruko značajna.

Fotogalerija