O nama

Solana Ston d.o.o. Ston, Pelješki put 1 upisano je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu – Stalna služba u Dubrovniku MBS: 060003988, usklađeno sa Zakonom o trgovačkim društvima 27. prosinca 1997. godine. Društvo je preoblikovano iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću 29. lipnja 2011. godine. Društvo zapošljava 11 radnika u pogonu Solane. Osnovna djelatnost Društva je vađenje morske soli.

Proizvodna površina solane iznosi 429.840 m2. Obzirom na tok slanih voda, površina je podijeljena na više grupa bazena prema grupama isparenja. Bazeni datiraju iz vremena dubrovačke republike sastoje se od 7 grupa bazena za isparavanje mora i 10 bazena za kristalizaciju. Od građevinskih objekata tu su kaštel, skladišta soli, zgrada sa opremom za pakiranje, stambeni objekti i upravna zgrada.

Solana Ston je najstarija solana u Europi i jedna on najpoznatijih u Hrvatskoj. Solana se spominje već 1333 godine u vrijeme kada je poluotok Pelješac kupnjom prešao u vlasništvo Dubrovačke republike. Postojanje solane sigurno datira i iz ranijeg razdoblja. Nalazi se u Stonu koji je i glavni gradić općine koji se nalazi na poluotoku Pelješcu. U Županiji živi ukupno oko 122.783 stanovnika od čega oko 2.400 ljudi živi u Općini a 550 u gradu Stonu. Zemljopisno, ova općina se prostire se od gradića Stona, kroz Ponikve, sve do Janjine. Gradić Ston koji ima druge po veličini zidine na svijetu i najstariju solanu u Europi, nalazi se na moru. Klima je blaga, ljeti sparna, zimi kišna. Zahvaljujući osobitom zemljopisnom položaju, kratkoj prevlaci što spaja poluotok Pelješac s kopnom i iznimnim prirodnim bogatstvima, te plodnim poljima s obiljem vode i solila, stonsko područje postalo je prebivalište čovjeka već u najstarijim vremenima.

Lokacija Solane je takva da se sama Solana kao i građevinski objekti nalaze unutar eksploatacijskih polja i ogradom su odvojeni od okolnog prostora čime je eliminiran nekontrolirani ulaz i utjecaj vanjskih faktora na objekte Solane. U svrhu sprečavanja prodora oborinskih voda na prostor Solane, oko Solane je izgrađen odvodni kanal koji ove vode odvodi u more. Razvoj djelatnosti Solane Ston kao osnovne djelatnosti je proizvodnja ekološke soli koja je kroz povijest bila strateški proizvod na ovim područjima. Razvoj bi išao u pravcu popločavanje kamenom bazena za kristalizaciju soli prirodnim putem, mehanizirano skupljanje (branje) soli, obnova skladišta, laboratorija, moderno pakiranje proizvoda. Uz dosadašnju djelatnost napravio bi se i muzej soli, razgledanje solane, prikazivanje filmova o branju i preradi soli odnosno turistički proizvod kao prateća djelatnost. Proizvodni kapaciteti su prvenstveno bazeni koji datiraju iz vremena dubrovačke republike a protežu se na prostoru od 400.000 m2 , sastoje se od 7 grupa bazena za isparavanje mora i 10 bazena za kristalizaciju. Od građevinskih objekata tu su kaštel, skladišta soli, zgrada sa opremom za pakiranje, vila Koruna, stambeni objekti i upravna zgrada.

Solana Ston d.o.o. je u fazi revitalizacije . Projektom revitalizacije stonska solana ima višestruk pozitivan utjecaj: - na regionalnoj razini on pridonosi valorizaciji razvojnih potencijala Stona i Dubrovnika, jer proizvodnja postaje važan čimbenik ukupnoga gospodarskog i društvenog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije; - na nacionalnoj razini projekt pridonosi boljoj ponudi ekološke soli, tj. hrane i smanjuje uvezene količine soli; - na međunarodnoj razini Ston i Dubrovnik je prepoznat i pozicioniran kao gradovi posebno vrijedne kulturno-povijesne baštine, atraktivan za posjete i boravak u njemu, što je izniman potencijal upravo za razvoj turizma, pa je realizacija projekta revitalizacije Solane i uvođenje turističkih sadržaja kao dopunske djelatnosti obogaćuje turistički proizvod. Revitalizacijom Solane, umjesto dosadašnjeg zapošljavanja muške radne snage zbog velikog fizičko rada, omogučuje se zapošljavanje i ženskih osoba koje su sposobne raditi u tehnološki opremljenom okolini (skladišta, laboratorij, pakirnica).

Revitalizacijom Solana Ston d.o.o. je postavila kao temeljne strateške ciljeve te :

1. Proizvodnja ekološke soli;

2. Stvaranje novih proizvoda – solni cvijet, aromatizirane soli;

3. Pretvaranje Solane u turističku atrakciju, muzej soli;

4. Postati stabilan gospodarski subjekt u Dubrovačkoj regiji.